Alkuvaiheita


Isäntä se otti emännän

Lapin Veikot olivat saaneet sotien jälkeen oman toimitalon, vanhan Veikkolan. Talo tarvitsi emäntää ja niin kutsuttiin 20.1.1948 joukko naisia kokoukseen. Kokouksessa perustettiin Lapin Veikot ry:n naisjaosto, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Aino Suvanto.
Muut johtokunnan jäsenet olivat Siiri Mäkikokkila, Iines Rantala, Aili Salkomaa, Terttu Kemppainen, Vieno Tekoniemi ja Elsa Kokkonen. Naisjaostolle perustettiin vielä tyttöosasto huolehtimaan tyttöjen urheilukasvatuksesta. Tyttöosaston puheenjohtajaksi valittiin Terttu Jääskeläinen.

Jos isännillä eli tässä tapauksessa Lapin Veikoilla olikin ollut tarkoituksenaan antaa perustetulle naisjaostolle tehtäväksi ja vastuualueeksi ravintolan hoito, ei se puuhakkaalle naisjoukolle riittänyt. Naisten aloitteesta perustettiin vielä urheilu-toimikunta, jonka vetäjänä oli Iines Rantala.

Useaan otteeseen naisjaostossa keskusteltiin liittymisestä Suomen Naisten Liikuntakasvatusliittoon, jotta saataisiin avustusta ohjaajien kouluttamiseen, kurssimaksuihin ja matkakustannuksiin. Päästäkseen jäseneksi oli perustettava itsenäinen, rekisteröity yhdistys.

Perustava kokous pidettiin 16.5.1951. Illalla olivat Elsa Kokkonen, Aino Suvanto, Hilkka Kumpula, Margareta Ylitalo, Laila Korva sekä Raija Kiuru saapuneet Kirkonkylän vastavalmistuneen kansakoulun ruokasaliin. Yksimielisesti he päättivät, että perustetaan oma rekisteröity voimisteluseura ja liitytään Suomen Naisten Liikuntakasvatusliittoon.
Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Elsa Kokkonen, sihteeriksi Aino Suvanto, voimistelunohjaajaksi Raija Kiuru ja muiksi jäseniksi johtokuntaan Hilkka Kumpula, Margareta Ylitalo ja Laila Korva. Sodankylän Kisasiskot oli perustettu.