Kilta

Sodankylän Kisasiskojen uskollisuuden kilta perustettiin 6.4.1979. Entisten aktiivijäsenten perustama osasto oli järjestyksessään 51 uskollisuuden kilta.

Killan tehtävänä on olla yhdistyksen henkisen vireyden ja toiminnan ylläpitäjä. Toisinsanoen kilta antaa taustatukea kisasiskoille ja sen toiminnalle. Kilta toimii myös voimisteluharrastuksen ylläpitämiseksi ja herättämiseksi nuorien tyttöjen parissa. Killan jokainen jäsen auttaa yhdistystä omalla työpanoksellaan sekä käytännön työssä että henkisesti. Tällä hetkellä uskollisuuden kilta toimii yhdessä Kisasiskojen kanssa eikä erillisenä omana jaostona.

Ansiot ja jäsenvuodet ratkaisivat kiltamuorin valinnan. Kunniapuheenjohtajan asemaa vastaavaan kiltamuorin tehtävään valittiin elinikäisesti Margareta Ylitalo.

Kiltamuorin evääkseen saama symboli on viisaus ja tunnusväri keltainen. Kiltaäidin tunnukset ovat rakkaus ja punainen, kiltaemäntien ymmärtämys ja vihreä, kiltasisarten uskollisuus ja sininen sekä kiltatyttärien puhtaus ja valkoinen.

Varsinaisia puheenjohtajan tehtäviä hoitaa erityinen kiltaäiti. Nuorimpia noviiseja ovat killassa kiltatyttäret, joilla on neljän vuoden koeaika. Aikanaan heidät hylätään tai nimetään kiltasisariksi eli vakinaisiksi jäseniksi. Sisaret voivat neljän vuoden kuluttua päästä päättävän porukan eli kiltaemäntien joukkoon. Kiltaemännistä valitaan kaikki killan "virkanaiset", varapuheenjohtaja, aarteenvartija sekä muut.

Kiltaäidiksi kokouksessa valittiin Eila Laine. Kiltaemänniksi nimettiin Iines Rantala, Elsa Kokkonen, Outi Rantala, Maila Nieminen, Vieno Tekoniemi, Leila Tekoniemi ja Toini Nikkarinen. Kiltasisariksi nimettiin Elma Nikkarinen, Laila Korva, Jenny Tapaninen, Leila Vielma, Aino Suvanto, Hilkka Kumpula, Helvi Aarnio ja Ritva Haapaporras. Kiltatyttäriksi nimettiin Kirsti Pätsi, Leena Pietikäinen, Raija Kaaretkoski, Inga Lokka, Seija Leppänen ja Sirkka Laakso.